Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(330) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 16420
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :18725
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :12935
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :24.7%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :21.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 7 ετιας)