Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(332) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17005
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18224
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :16025
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :7.3%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :7.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 20 ετιας)