Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(333) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16448
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17670
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14926
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :6%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :11.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)