Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 16288
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :17321
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :14926
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :6%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :11.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 17 ετιας)