Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(333) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 15711
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :18205
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :12075
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :28.6%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :21.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 7 ετιας)