Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 14693
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :18158
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :10228
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :15.7%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :23.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (Βάσεις 17 ετιας)