Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(334) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 14385
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18158
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :10228
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :15.7%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :23.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)