Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 14579
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :18158
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :10228
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :15.7%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :23.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (Βάσεις 18 ετιας)