Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(337) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16581
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18505
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14025
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :2.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :8.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ (Βάσεις 20 ετιας)