Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ
Μέσος Ορος 19 ετίας : 16702
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :18505
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :14025
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :2.2%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :8.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ (Βάσεις 19 ετιας)