Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(338) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16747
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17757
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :15529
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :5.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)