Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(338) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 17464
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :19395
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :15280
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :12.7%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :14%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 7 ετιας)