Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 15835
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :16947
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :14382
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :6.1%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :12.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Βάσεις 17 ετιας)