Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(339) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15991
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17220
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14382
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :6.1%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :12.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Βάσεις 20 ετιας)