Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(339) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 15784
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :18165
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :12085
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :33.3%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :19.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Βάσεις 7 ετιας)