Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(340) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 14560
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16698
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :12386
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :12.9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :17.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)