Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(340) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 15467
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :18170
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :12880
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :20.8%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :24.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 7 ετιας)