Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(341) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 12790
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16851
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :8782
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :18.7%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :29.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)