Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 13011
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :16851
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :8782
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :18.7%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :29.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (Βάσεις 18 ετιας)