Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(344) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 11249
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15512
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :3150
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :192.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :48.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) (Βάσεις 20 ετιας)