Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(345) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 12658
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :15702 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :11023
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :8.2% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :14.2%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 14 ετιας)