Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(345) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13580
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16186
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :11023
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :8.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :14.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)