Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 13691
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :16186
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :11023
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :8.2%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :14.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 19 ετιας)