Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 17332
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :18635
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :15695
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :5.6%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 19 ετιας)