Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(347) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17276
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18635
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :15695
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :5.6%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)