Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(347) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 16860
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :18635 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :15695
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :5.6% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :6%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 14 ετιας)