Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 11466
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :13078
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :8865
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :11.8%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :18.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) (Βάσεις 19 ετιας)