Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(348) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 11352
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :13078
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :8865
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :11.8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :18.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) (Βάσεις 20 ετιας)