Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(350) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 13064
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :15889 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :11676
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :7.9% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :13.2%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 14 ετιας)