Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 13979
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :16264
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :11676
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :7.9%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :13.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 19 ετιας)