Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(350) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13892
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16264
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :11676
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :7.9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :13.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 20 ετιας)