Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(351) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 11859
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :13605
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :9075
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :10.4%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :11.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 20 ετιας)