Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(351) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 6364
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :14370
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :885
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :284.2%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :78%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 7 ετιας)