Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(353) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 10702
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :13967
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :3825
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :148.1%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :47.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) (Βάσεις 20 ετιας)