Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 10881
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :13967
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :3825
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :148.1%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :47.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) (Βάσεις 18 ετιας)