Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 10963
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :13967
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :3825
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :14.6%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :47.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) (Βάσεις 17 ετιας)