Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(353) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 9969
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :18000
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :5930
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :38.2%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :53.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) (Βάσεις 7 ετιας)