Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(354) ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 10060
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :11901 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :7100
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :20.1% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :20.2%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) (Βάσεις 14 ετιας)