Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(354) ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 10495
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :12459
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :7100
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :20.1%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :20.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) (Βάσεις 20 ετιας)