Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(354) ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 14113
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :16420
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :11045
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :19.1%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :32.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) (Βάσεις 7 ετιας)