Γραφική παράσταση των Βάσεων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(354) ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 14113
Μέγιστη Βάση 7 ετίας :16420 | Ελάχιστη Βάση 7 ετίας :11045
Μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :19.1% | Μέγιστη % μείωση 7 ετίας :32.7%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) (Βάσεις 7 ετιας)