Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(355) ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17153
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18578
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14958
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :5.8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :4.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Βάσεις 20 ετιας)