Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(357) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15408
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16666
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :13603
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :7.3%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :9.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)