Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(357) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 11766
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :17400
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :7175
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :49.8%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :49.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 7 ετιας)