Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(360) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 11483
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :13796
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :6550
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :63.7%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :28.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 20 ετιας)