Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 11712
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :13796
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :6550
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :63.7%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :28.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 18 ετιας)