Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(360) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 9731
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :18050
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :5985
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :61.9%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :43.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 7 ετιας)