Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 12686
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :15975
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :7566
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :21.3%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :28.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) (Βάσεις 19 ετιας)