Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(361) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 12525
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15975
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :7566
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :21.3%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :28.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) (Βάσεις 20 ετιας)