Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(361) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 7880
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :16765
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :1750
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :145.5%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :70.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) (Βάσεις 7 ετιας)