Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(362) ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 10944
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :12643
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :7900
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :10.9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :18.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) (Βάσεις 20 ετιας)