Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 13214
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :16097
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :10350
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :6.9%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :17.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Βάσεις 17 ετιας)