Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(366) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 13049
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :17670
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :9120
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :28%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :31.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Βάσεις 7 ετιας)