Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(369) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13742
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16087
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :10650
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :27.5%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :15.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) (Βάσεις 20 ετιας)