Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(369) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 12984
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :17395
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :9195
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :30.7%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :30.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) (Βάσεις 7 ετιας)