Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 16932
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :21194
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :11859
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :10.5%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :15.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) (Βάσεις 19 ετιας)