Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(370) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16817
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :21194
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :11859
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :10.5%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :15.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) (Βάσεις 20 ετιας)