Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)
Μέσος Ορος 13 ετίας : 11302
Η μέγιστη Βάση 13 ετίας :13156
Η ελάχιστη Βάση 13 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 13 ετίας :30.7%
Η μέγιστη % μείωση 13 ετίας :28.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) (Βάσεις 13 ετιας)