Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(373) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 6986
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :13035
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :2225
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :93.3%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :66.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (Βάσεις 7 ετιας)