Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(385) ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17618
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :19543
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :13640
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :23%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :19%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Βάσεις 20 ετιας)