Γραφική παράσταση των βάσεων 2018 - 2020 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 9886
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :10091
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :9668
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :2.4%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :4.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 3 ετιας)