Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2018 - 2023 για τη σχολή:
(390) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 14232
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :15276
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :13204
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :3.6%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :2.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 6 ετιας)