Γραφική παράσταση των Βάσεων 2018 - 2023 για τη σχολή:
(392) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 13085
Μέγιστη Βάση 6 ετίας :13620 | Ελάχιστη Βάση 6 ετίας :12500
Μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :4.1% | Μέγιστη % μείωση 6 ετίας :3.8%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 6 ετιας)