Γραφική παράσταση των βάσεων 2018 - 2022 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 12978
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :13324
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :12500
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :3.9%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :3.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 5 ετιας)