Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2018 - 2023 για τη σχολή:
(392) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 13085
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :13620
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :12500
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :4.1%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :3.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 6 ετιας)