Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 15913
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :17924
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :12753
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :9%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :2.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 18 ετιας)