Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 15961
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :17924
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :12753
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :9%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :3.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 19 ετιας)