Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 13870
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :15825
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :11876
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :8.9%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :5.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) (Βάσεις 18 ετιας)