Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(402) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13819
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15825
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :11876
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :8.9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :5.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) (Βάσεις 20 ετιας)