Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(403) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15497
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17588
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :12609
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :8.3%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :5.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)