Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 13302
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :15352
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :11383
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :9.4%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :5.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (Βάσεις 19 ετιας)