Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(404) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13277
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15352
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :11383
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :9.4%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :5.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (Βάσεις 20 ετιας)