Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 14299
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :16372
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :11993
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :8.6%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :3.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) (Βάσεις 19 ετιας)