Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(405) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 14330
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16372
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :11993
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :8.6%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :3.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) (Βάσεις 20 ετιας)