Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 14288
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :16372
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :11993
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :8.6%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :3.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) (Βάσεις 18 ετιας)