Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 13316
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :17795
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :6368
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :116.9%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :55.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 19 ετιας)