Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(407) ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 11238
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :13350
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :6690
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :72.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :41.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Βάσεις 20 ετιας)